MÉRNÖKI TANÁCSADÁS

Mindenkivel előfordul az életben legalább egyszer, hogy egy váratlan vagy tervezett építőipari projektet kell vagy szeretne megvalósítani. Cégünk mérnöki tanácsokkal segít Önnek ezen projektek, szakszerű és költséghatékony megvalósításában.


Konkrét megrendelői kérdésekre, távlati fejlesztési célokra, egyedi műszaki megoldásokra adunk választ szóban és írásban.
Adott építési területre vonatkozó hatósági előírások, korlátozások, illetve tiltások feltárása, közlése, és az elképzelt fejlesztési koncepció lehetséges megoldásainak előterjesztése építtetőnk felé. Az elkészített, esetenként látványtervekkel támogatott alternatív javaslatainkhoz, igény esetén előzetes költségbecslést is kiegészítünk. Számításokat végzünk annak érdekében, hogy a leendő építési módszer kiválasztása költséghatékonysági szempontból, a legkedvezőbb legyen.


Általánosságban és célirányosan is vizsgáljuk az épületfizikai jelenségek által okozott károkat, azok forrásait, talajmechanikai anomáliákat, épületszerkezeti károsodásokat.
A megrendelői kérdések tárháza szinte kimeríthetetlen, melynek okozójaként, a fizikai és kémiai jelenségek egymásra gyakorolt kölcsönhatásában rejlő végtelen variáció szolgáltat alapot. (penészedő-sóvirágos falak, zizegő ablaküvegek, meghajlott áthidalók, repedezett vakolatok és falak, felpúposodott burkolatok, "könnyező" felületek, áthallatszó falak és födémek, hiányos vagy elmaradt, illetve rosszul kivitelezett hőszigetelések, talajmozgások, süllyedések okozta károk, épületszerkezeti kihajlások, kilengések, rezgések, elektrosztatikus feltöltődések, zavaró hő-és légáramlatok, különböző optikai jelenségek lélektani hatása stb.)


Javaslatokat teszünk az egyedi építtetői igényekhez igazított alternatív megoldások közötti döntések előkészítésekhez.
Mielőtt egy beruházás kezdetét veszi, a megvalósítandó épülettel, építménnyel kapcsolatban, a megrendelők többsége már saját koncepcióval rendelkezik. Feladatunknak tekintjük, hogy a tervezést megelőzően az építtető elképzeléseit véleményezzük, kiegészítő tanácsadással segítsük. A közösen kialakított fejlesztési irányvonal, mind a tervezési, mind a kivitelezési munkákra pozitív hatással lesz, mely megmutatkozik a gyorsaságban és a minőségben is.


Sajátságos kivitelezői problémákra konkrét technológiákat dolgozunk ki.
(pl. épületszerkezetek kiváltása statikai tervezéssel, talajvíz alatti alépítmények elkészítése)


Gyakran előfordul, hogy megváltozik egy család létszáma, életvitelének minősége, vagy egy üzem technológiája, gyártási volumene, folyamatszervezése. Ekkor adódik a kérdés, hogyan tovább? A fejlesztésnek több változata lehetséges: adott kereteken belül a helyiségek funkcionális átrendezésével, vagy bővítményekkel. A lehatárolt téren belüli bővítésnek is két iránya adódhat, felfelé (pl. tetőtér beépítés), vagy lefelé (pl. alagsor és pince). Egyszerűbb a helyzet, ha telek még rendelkezik beépítetlen szabad területtel, de valamennyi bővítésben közös vonás, hogy a változtatás során, épületszerkezeteket kell megbontani az új térkapcsolatok kialakításának érdekében. Az ilyen helyzetek megoldása számunkra nem problémát, hanem kihívást jelent. (lehet az utólagos alap-megerősítés, aláfalazás, teherhordó főfal- és födémkiváltás és egyéb térszint alatti létesítmények kivitelezése).