MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

A műszaki ellenőr az a személy, aki segít Önnek az építkezés teljes időtartama alatt eligazodni műszaki kérdésekben, műszaki ügyvitelben valamint az építéssel kapcsolatos jogszabályokban. Mindezek mellett az építés szakszerűségének, tervszerinti megvalósításának, és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosításában van nélkülözhetetlen feladata.


A műszaki ellenőr segít kiválasztani a tervezőt, kivitelezőt, felügyeli az építkezést és képviseli az építető érdekit az építkezés során.

Mit nyújt Önnek az Építési Műszaki Ellenőr?

Szabadságot és biztonságérzetet az építkezés/beruházás teljes időszakában, hogy Önnek a lehető legkevesebb időt kelljen a munkájától és családjától távol töltenie.
Az Ön igényeinek, akaratának képviseletét és érvényesítését a szakipari mérnököknél, vállalkozóknál.

Az elvárt minőségi kritériumoknak megfelelő teljesítést, hiszen mindig egy lépéssel a tervezők, kivitelezők előtt jár, mivel külső szemlélőként hamarabb veszi észre a hibákat, eltéréseket vagy a hibamegelőzés lehetőségeit.

Szervezett, átlátható, nyomon követhető munkavégzést az építkezés/projekt teljes időszakában az eredményes kooperációnak köszönhetően.

Pontos adminisztrációt, mely elengedhetetlen eleme az esetleges későbbi bizonyítási eljárásoknak.

 

Mikor kell megbíznia Építési Műszaki Ellenőrt és az építkezés mely szakaszában kezdje meg tevékenységét?

Jogi értelemben jelenleg akkor kötelező megbíznia építési műszaki ellenőrt, ha beruházása közbeszerzés útján kerül megvalósításra vagy az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi.

Piaci értelemben akkor javasoljuk Építési Műszaki Ellenőr megbízását, ha Ön úgy ítéli meg, hogy építőipari szakismeretének részleges vagy teljes hiánya, illetve más irányú elfoglaltsága miatt nem áll módjában az építkezés, beruházás legfőbb kockázatait maradéktalanul elhárítani, veszélyeztetve ezzel a beruházásra fordítandó anyagi forrását, a biztos megélhetési és családi hátteret, vagy akár egészségi állapotát is.

Építési Műszaki Ellenőr bevonása legkésőbb a kivitelezés megkezdése előtt javasolt, az engedélyezési tervek átvételének időpontjában. Ideális esetben Ön már a gondolat megfogalmazásának időpontjában konzultál Építési Műszaki Ellenőrével, hiszen elképzeléseit, igényeit kezdettől fogva a megvalósíthatóság tükrében vizsgálhatja felül. Az Építési Műszaki Ellenőrök rendelkeznek alapvető jogi, pénzügyi és minőségügyi ismeretekkel, ennek köszönhetően kiváló segítséget nyújtanak egy vállalkozói szerződés átvilágításához, a pontos hatósági ügyintézésekhez, vagy akár a legmegfelelőbb hitelkonstrukció, Uniós támogatás kiválasztásának döntés-előkészítéséhez.


Milyen feladatai vannak az Építési Műszaki Ellenőrnek?

Az Építési Műszaki Ellenőr az Ön helyszíni megbízottja, aki az építtető, beruházó képviseletében az építési-szerelési munka folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti az építési beruházást, az Ön igényeinek megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósítást. Elsődleges feladata a hibák és hiányosságok megelőzése, ami a megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal, az előírások betartatásával és a folyamatos ellenőrzési tevékenységgel biztosítható. Hiba és hiányosság észlelésekor az építtető értesítése mellett – a vállalt szerződéses kötelezettségei szerint – a szükséges intézkedéseket is meg kell tennie.

Forrás: http://www.epitesimuszakiellenor.hu/